Leader-program


Egyesületünk 2011 őszén pályázatot nyújtott be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott, a 76/2011. (VII.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás pályázati felhívására, a ’Helyi értékek hagyományok összegyűjtése, feldolgozása, megőrzése, hozzáférhetővé tétele’ célterületre. A program célja a Hevesi-sík helyi jelentőségű természeti-és kultúrtörténeti értékeinek feltárása, az adatok feldolgozása és az eredmények bemutatása. Ennek érdekében a pályázati kiírásban is nevesített, a dél-hevesi régiót lefedő 31 település kül – vagy éppen belterületén fellelhető, a településekhez köthető helyi jelentőségű természeti érték felmérése és feldolgozása történik meg. A felmérési munkák (adatgyűjtés) a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület szakmai közreműködésével zajlanak, amivel párhuzamosan egy a projekt eredményeit bemutató kiadványban is megjelenő fotódokumentáció készül. A terepi felméréseket követően az adatok kiértékelése következik, melynek alapján a felmért értékek településekhez rendelése is megtörténik. A szöveges részek megírása és a fotódokumentáció összeállítása után kerül sor a projekt végtermékének, egy kb. 40 oldalas füzet és egy térképpel, ábrákkal illusztrált leporelló megalkotására. A kiadványainkat részben magánszemélyeknek, nagyobb részt települések intézményeinek kívánjuk eljuttatni. A terjesztés és az információ eljutatása tekintetében kiemelt közönséget jelent az általános iskolák korosztálya, számukra terepi programokkal, előadásokkal illusztrálva juttatjuk el a projekt során szerzett ismereteket.

Bepillantás Dél-Heves természeti értékeibe - füzet

 (c) Üröm Egyesület - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2012.A honlap megjelenését a 76/2012 (VII.29) VM rendelet alapján
a „Dél-Heves helyi védett természeti értékeinek felmérése, feldolgozása, az eredmények hozzáférhetővé tétele”
című LEADER pályázat tette lehetővé.

Go to TOP