2012 december - Magyar tavaszi fésűsbagoly


Magyar tavaszi fésűsbagoly - Dioszeghyana schmidtii
 
A Dioszeghyana schmidtii (Diószeghy, 1935) [Magyar tavaszi fésűsbagoly] a bagolylepkék (Noctuidae) családjába, a szegfűbaglyok (Hadeninae) alcsaládjába, azon belül az Orthosiini tribuszba tartozik. A Kárpát-medencéből leírt faj, mely hazánk lepkefaunájának egyik legértékesebb eleme. Elterjedési területe: Magyarország, Szlovákia, Románia, Bulgária és É-Görögország mellett Törökország, ahol az ssp. pinkeri (Hreblay & Varga, 1993) alfaj él.
Pontomediterrán faunaelem, állatföldrajzilag fontos színezőelem, posztglaciális reliktum. Az alföldi és dombvidéki-hegylábi területek erdőssztyepp-tölgyeseinek lakója. A lepke április elejétől május elejéig rajzik, hernyójának fő tápnövénye a csertölgy (Quercus cerris), emellett esetenként tatárjuhar (Acer tataricum) és a mezei juhar (A. campestre).
 A faj hazánkban fokozottan védett, természetvédelmi értéke 100 ezer Ft példányonként. Az EU-ban közösségi jelentősségű faj, a Natura 2000 program II. és IV. függelékében egyaránt szerepel. A Vörös Könyv szerint aktuálisan veszélyeztetett, mivel a természetes állapotú erdőssztyepp (Aceri-Quercion) tölgyesek mára nagyon megfogyatkoztak. Területi védelme csak részben megoldott, mivel lelőhelyeinek nagy része védett területeken kívül esik.
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén a faj egyik legerősebb, legnagyobb egyedszámú állománya a Bükkalja és a Hevesi-sík találkozásánál elterülő tatárjuharos-lösztölgyesben: a Kerecsendi-erdőben található. Ezen kívül a Déli-Bükkben és a Mátraalján is erős populációja él. A Hevesi-síkról azonban a faj jelenlétét csupán az utóbbi néhány évben sikerült kimutatni. A lepkefaj több olyan erdőfoltból is előkerült, melyekben fő tápnövénye a csertölgy elegyfaként megtalálható. Így az Egerfarmos, Mezőtárkány, Poroszló és Jászivány községhatárokhoz tartozó erdőfoltokban egyaránt előfordul a faj, de egyedszáma jóval alacsonyabb mint a jól ismert hegylábi élőhelyeken. Azonban ezeknek a kis kiterjedésű alföldi erdőknek minden bizonnyal az egyik legjelentősebb természetvédelmi értékét jelenti a Magyar tavaszi fésűsbagolylepke előfordulása.  
 
(c) Üröm Egyesület - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2012.A honlap megjelenését a 76/2012 (VII.29) VM rendelet alapján
a „Dél-Heves helyi védett természeti értékeinek felmérése, feldolgozása, az eredmények hozzáférhetővé tétele”
című LEADER pályázat tette lehetővé.

Go to TOP