2013 március - Nagy szikibagolylepke


A Gortyna borelii (Nagy szikibagolylepke)
előfordulása a Hevesi-síkon
 
A Gortyna borelii (Nagy szikibagolylepke) sajátos, szaggatott elterjedésű ponto-kászpi - dél-szibériai faunaelem, mely tápnövényeinek: Peucedanum officinale, P. longifolium (kocsord fajok) elterjedését követi. Északnyugat-Európában és Közép-Európa északi részének síkságain élőhelyeinek nagy része eltűnt. A Kárpát-medencében jellegzetes élőhelyei a szikespusztai tölgyesek tisztásainak enyhén szikes rétjei, illetve a reliktumőrző mészkőszikla-gyepek.
A faj hazánkban fokozottan védett, a Natura 2000 II. és IV. függelékében egyaránt szerepel. A Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Rendszer egyik célfaja. A Vörös Könyv szerint aktuálisan veszélyeztetett, mivel izolált élőhelyeinek területi védelme nagyrészt megoldatlan. A G. borelii  tápnövényének termőhelyéhez erősen kötődik, hazai elterjedését elsősorban a szintén védett P. officinale (sziki kocsord) állományok megléte ill. hiánya limitálja. A hazai populációk ma mindenütt kis területű élőhely-fragmentumokra szorultak vissza, holott a faj areája egykor jóval összefüggőbb lehetett. Elsősorban az élőhelyek megszűnése, fragmentációja, a tápnövény-állományok csökkenése, a nem megfelelően ütemezett kaszálás, a kora tavaszi égetés veszélyezteti a faj állományait. E meglehetősen veszélyeztetett, izolált populációk európai jelentőséggel bírnak. A fajjal, mint a hazai fauna kiemelten értékes elemével, számos közlemény foglalkozott, előfordulási adatait több tanulmányban fellelhetjük. A Pesti síkságról, a Jászságból, a Borsodi ártérről, a Hortobágy nyugati pereméről, Biharból (Mezősas) és a Tisza mentéről (Mártély) vannak adatai.
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén a faj az utóbbi években a Déli-Bükkből, a Mátraaljáról és a Borsodi-mezőség több pontjáról is előkerült, de legerősebb állományai a Hevesi-síkon találhatók. A Kerecsend és Dormánd községhatárokban lévő populációk országos viszonylatban is jelentősek, de a Poroszló és Nagyút melletti gyepekben is található a fajnak egy-egy kisebb, sérülékenyebb állománya. Ezek az Északi-középhegység déli lábánál elterülő, valamint az Alföld északi részén található élőhely-fragmentumok gyakran csupán néhány tized hektárnyi területet jelentenek: gyepfoltokban, árokparton, csatornaparton, villanyvezeték nyíladékában. Mindez arra hívja fel a figyelmet, hogy az ilyen jelentéktelennek tűnő kis területeken lévő sziki kocsord állományok nagyon fontosak a nagy szikibagolylepke számára, mert a faj terjedésében ill. a géncentrumokként működő máig népes populációk közötti kapcsolattartásban jelentős szerepet játszanak. Ezek megőrzése a lepkefaj fennmaradása szempontjából fontos természetvédelmi feladat. (c) Üröm Egyesület - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2012.A honlap megjelenését a 76/2012 (VII.29) VM rendelet alapján
a „Dél-Heves helyi védett természeti értékeinek felmérése, feldolgozása, az eredmények hozzáférhetővé tétele”
című LEADER pályázat tette lehetővé.

Go to TOP